Chính sách bảo mật tại Thienhabet

Bình luận

Khi bạn gửi bình luận trên trang web, nhà cái thienhabet thu thập dữ liệu mà bạn điền vào trong biểu mẫu bình luận, cùng với địa chỉ IP và user agent của trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xác định xem bạn có đang sử dụng Gravatar hay không. Chính sách bảo mật của Gravatar có thể được xem tại đây: https://thienhabet.pw/. Sau khi bình luận của bạn được chấp nhận, ảnh đại diện của bạn sẽ được hiển thị công khai trong ngữ cảnh của bình luận.

Tìm hiểu về chính sách bảo mật tại nhà cái
Tìm hiểu về chính sách bảo mật tại nhà cái

Phương tiện truyền thông

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, hãy tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Nếu bạn viết bình luận trên trang web, cookie có thể được lưu lại nhằm tiện cho việc điền thông tin khi bạn viết bình luận lần sau. Cookie này sẽ được lưu trong một năm.

Khi bạn đăng nhập vào trang web, nhà cái thienhabet sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định liệu trình duyệt của bạn có hỗ trợ cookie hay không. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, nhà cái thienhabet cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và cách hiển thị bạn đã chọn. Thông tin đăng nhập được lưu trong hai ngày và cài đặt hiển thị được lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ thông tin”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Cookie đăng nhập sẽ bị xóa khi bạn đăng xuất khỏi tài khoản.

Khi bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản là ID của bài viết mà bạn đã chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ trang web khác

Trang web này có thể chứa nội dung được nhúng từ các nguồn bên ngoài, chẳng hạn như video, hình ảnh, bài viết, v.v. Nội dung được nhúng này hoạt động tương tự như khi bạn truy cập trực tiếp trang web gốc.

Các trang web này có thể thu thập thông tin về bạn, sử dụng cookie, nhúng các công cụ theo dõi từ bên thứ ba và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó. Điều này bao gồm việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng, nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chia sẻ dữ liệu của bạn

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

xem thêm : Cá cược có trách trách nhiệm tại thienhabet

Thời gian lưu trữ dữ liệu của bạn

Nếu bạn gửi bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này giúp nhà cái thienhabet nhận biết và tự động chấp nhận bình luận thay vì giữ chúng trong hàng đợi chờ kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của nhà cái thienhabet (nếu có), nhà cái thienhabet lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền của bạn đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản hoặc đã gửi bình luận trên trang web này, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà nhà cái thienhabet lưu trữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho nhà cái thienhabet. Bạn cũng có thể yêu cầu nhà cái thienhabet xóa mọi dữ liệu cá nhân mà nhà cái thienhabet lưu trữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà nhà cái thienhabet có nghĩa vụ giữ lại cho mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Gửi dữ liệu của bạn đến đâu

Bình luận từ khách (không phải thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.